NGŨ HÀNH - Tuổỉ Can chi, xung khắc, LOTO...

 

Chắc bạn đã từng nghe nói về thuyết Âm dương ngũ hành ?

Nhưng có thể bạn chưa biết?!!: mắt, mật thuộc hành Mộc ? Màu vàng thuộc về hành Thổ? Hay năm Giáp Tí tương ứng hành Kim???

 

Hướng

dẫn

Soạn

tin nhắn

Gửi

đến số

Tra ngũ hành tương sinh, tương khắc

TG NH SK

8309

Bảng tra lục thập hoa giáp với ngũ hành, tuổi xung khắc (Ví dụ tuổi Giáp Tí)

TG NH GIAPTI

8309

Các yếu tố tự nhiên về ngũ hành (Ví dụ hành Hỏa)

TG NH HOA

8309

Các số tự nhiên về ngũ hành (Ví dụ 2 chữ số LOTO ứng với hành Thủy)

TG THUY

8309

Thông tin hướng dẫn, trợ giúp TG NH HELP Gửi tới 8309

Thông tin hướng dẫn, trợ giúp TG NH Gửi tới 8309