TIN NHẮN GỬI QUÀ TẶNG

 

Thông tin cho mình

Thông tin cho bạn

TG <Chủ đề>

TG <Chủ đề> 09xxxxxxxx

Gửi tới

Gửi tới

8309

8309


Ví dụ: Bạn chọn ngày 12 tháng 5 năm 1980 Soạn tin: TG NGAY 12051980 gửi về 8309
Ví dụ: Bạn chọn ngày 12 tháng 5 năm 1980 Soạn tin: TG DAY 12051980 09xxxxx gửi về 8309
09xxxxxxxx là số thuê bao nhận thông tin ngày.


CÔNG THỨC TRA CỨU TỔNG QUÁT

 

Tra cứu cho Dương lịch

Tra cứu cho Âm lịch

TG <Chủ đề><NgàythángDLnăm4csố>

TG <Chủ đề>< NgàythángALnăm4csố>

Gửi tới

Gửi tới

8309

8309Ví dụ: Bạn muốn biết thông tin về ngày 12 tháng 5 dương lịch năm 1980 Soạn tin:
TG NGAY
12051980 gửi về 8309 hoặc TG NGAY 1205DL1980 gửi về 8309
Ví dụ: Bạn muốn biết thông tin về ngày 9 tháng 4 âm lịch năm 1980 Soạn tin:
TG NGAY
0904AL1980 gửi về 8309

CÁC THÔNG TIN TRỢ GIÚP, HỖ TRỢ, KHUYẾN MẠI


TG HELP gửi tới 8309
TG
         gửi tới 8309
TG KM
    gửi tới 8309
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ 19001734