ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIA TĂNG TRÊN MẠNG DI ĐỘNG
BẰNG HÌNH THỨC  SMS

 

Bằng việc truy cập và sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng di động bằng hình thức SMS bạn đã chấp nhập mà không có giới hạn tất cả các Điều khoản và Điều kiện dưới đây kể từ thời điểm bạn sử dụng dịch vụ này lần đầu tiên. Công ty TNHH phần mềm thời gian TG có toàn quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện vào bất kỳ lúc nào bằng cách chấm dứt các thay đổi trên mạng mà không cần báo trước. Bạn có trách nhiệm theo dõi thường xuyên các thông tin được đưa lên mạng để cập nhật những thay đổi mới nhất.Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này thì xin ĐỪNG sử dụng các nội dung và dịch vụ trên hệ thống nhắn tin 8009 / 8109 / 8209 / 8309 / 8409 / 8509 /  8709  và trên Website này.

 

 

Giá dịch vụ trên hệ thống nhắn tin ( Đã bao gồm cước nhắn tin và giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng)

8009 giá 500 vnđ/tin nhắn

8409 giá 4000 vnđ/tin nhắn

8109 giá 1000 vnđ/tin nhắn

8509 giá 5000vnđ/tin nhắn

8209 giá 2000 vnđ/tin nhắn

8709 giá 15000 vnđ/7 tin nhắn

8309 giá 3000 vnđ/tin nhắn

 

 

CÁC MẠNG VÀ THIẾT BỊ ĐƯỢC HỖ TRỢ.

Bạn sẽ cần các thiết bị cần thiết cho máy di động để sử dụng Dịch vụ và chịu trách nhiệm trả cho chúng tôi các chi phí phát sinh khi sử dụng Dịch vụ.Dịch vụ này chỉ cung cấp cho các thuê bao:- Mobifone (090), (093)
- Vinaphone (091)
- Viettel mobile (098)


Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn thừa nhận rằng máy di động của bạn có đầy đủ tính năng để tải xuống các Nội dung.

Cho mục đích tải xuống nhạc chuông, máy di động của bạn phải hỗ trợ chuẩn định dạng nhạc chuông tương ứng. Nếu bạn không chắc việc máy của bạn có tính năng đó hay không thì hãy tham vấn lại nơi bạn điện thoại cho bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm việc bạn cố gắng tải Nội dung về những máy không có trong danh sách các điện thoại hỗ trợ và bạn vẫn bị chịu phí. 

Sau khi nhận yêu cầu tải Nội dung qua SMS, sẽ gửi Nội dung đến số điện thoại đã yêu cầu. Nếu yêu cầu tải xuống qua SMS không thích ứng hoặc không chính xác hoặc nếu vì bất kỳ lý do gì mà tự nhận thấy cần thiết, chúng tôi có quyền từ chối gửi Nội dung mà không cần giải thích.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất bỳ thất bại, lỗi hoặc trì hoãn trong việc truyền tải Nội dung trong các trường hợp sau:


I. Máy điện thoại di động của bạn không hỗ trợ tính năng SMS.
II . Máy điện thoại di động của bạn không có trong danh sách các máy di động hỗ trợ.
III. Một thất bại xảy ra trong quá trình giao tiếp với chúng tôi.

Chúng tôi hoàn toàn có quyền huỷ và ngừng dịch vụ này bao gồm nội dung và các dịch vụ vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước. Bạn đồng ý rằng không chịu trách nhiệm với bạn hay bất kỳ bên nào cho việc huỷ, rút, kết thúc hay ngưng cung cấp dịch vụ.

 

CÁC CAM KẾT KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤChúng tôi không có bất cứ bảo đảm nào hoặc tuyên bố nào về tính chính xác hay hoàn thiện của bất kỳ thông tin nào trên website này. Định kỳ sẽ bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các tính năng và thông tin trên này mà không cần báo trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm hoặc phí tổn mang lại do việc sử dụng thông tin từ, cũng như bao gồm không giới hạn bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ về các thông tin. Việc sử dụng thông tin là hoàn toàn tùy thuộc vào rủi ro riêng của người sử dụng. Trong bất kỳ trường hợp nào, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi sự sơ xuất, hoặc các đại diện của mình sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc tất yếu, thậm chí nếu đã được cảnh báo về khả năng của những thiệt hại như vậy.

 

 

Người sử dụng rõ ràng nhận thức được và chấp thuận rằng không chịu trách nhiệm về bất cứ hành vi nào của bất kỳ Người sử dụng nào. chúng tôi có thể có các lời khuyên, ý kiến, và phát biểu của nhiều nguồn thông tin và nội dung khác nhau. không tuyên bố hoặc chứng thực tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ lời khuyên, ý kiến, và phát biểu hoặc các thông tin từ các nguồn và nội dung khác, hoặc bất kỳ người sử dụng nào tại hoặc thực thể khác. Việc dựa vào các lời khuyên, ý kiến, và phát biểu hoặc các thông tin khác CẦN DỰA TRÊN SỰ RỦI RO CỦA CHÍNH NGƯỜI SỬ DỤNG, chúng tôi hoặc các đại diện của mình hoặc các đại lý, các nhân viên sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Người sử dụng nào về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót, gián đoạn, sự đúng lúc, tính hoàn thiện, sự xóa bỏ, nhược điểm, mất hiệu năng, virus máy tính, trục trặc đường liên lạc, sự thay đổi hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào ở đây, vì bất kỳ nguyên nhân gì, đối với bất kỳ thiệt hại nào.

 


Là một điều kiện để sử dụng thông tin trên , Người sử dụng chấp thuận bảo đảm không có bất kỳ hành động nào cũng như yêu cầu, các thiệt hại, mất mát, trách nhiệm và phí tổn (bao gồm cả phí trả cho luật sư) xuất phát từ việc sử dụng thông tin từ của Người sử dụng, bao gồm không giới hạn bất kỳ yêu cầu nào cho rằng sự việc nếu đúng sẽ cấu thành sự vi phạm của Người sử dụng về những điều khoản và điều kiện này đối với và chúng tôi và các đại diện của và chúng tôi. Nếu người sử dụng không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên và chúng tôi thì phương thức duy nhất Người sử dụng nên thực hiện là chấm dứt sử dụng thông tin trên.

 

 

Công ty TNHH Phần mềm Thời gian