NGỌC HẠP THÔNG THƯ - CÔNG VIỆC - NGÀY TRONG THÁNG

 

Giúp bạn tra cứu nhanh...

 

Hướng

dẫn

Soạn

tin nhắn

Gửi

đến số

Tra ngày Hoàng đạo trong tháng có liên quan đến các việc

TG Mã việc ThángAL năm cần tra

TG Mã việc ThángDL năm cần tra

8309

 

Ví dụ1: Tra các ngày Hoàng đạo có liên quan đến việc HONTHU trong tháng 9 âm lịch năm 2006, soạn tin:
TG HONTHU 09AL2006 Gửi tới 8309 hoặc

TG 2 09AL2006 (Mã việc có thể ghi số hoặc chữ in viết liền không dấu-xem bảng mã việc).

Ví dụ2: Tra các ngày Hoàng đạo có liên quan đến việc HONTHU trong tháng 10 Dương lịch năm 2006,
soạn tin: TG HONTHU 10DL2006 Gửi tới 8309 hoặc.

TG 2 09AL2006 (Mã việc có thể ghi số hoặc chữ in viết liền không dấu-xem bảng mã việc).

Bảng Mã việc: 

   1.      XUATHANH Xuất hành, di chuyển chỗ ở.
   
2.      HONTHU Nghi lẽ hôn thú, hôn nhân, giá thú.
   
3.      DONGTHO Khởi công xây dựng, động thổ, sửa chữa nhà cửa.
   
4.      CAUTAI Khai trương, mở cửa hàng, giao dịch, ký kết hợp đồng, cầu tài.
   5. 
CAUPHUC Tế tự, cầu phúc, tranh chấp, kiện tụng, giải oan.

 

Hoặc để có bảng Mã việc, soạn  TG MAVIEC Gửi tới 8309


Thông tin trợ giúp, soạn TG VIEC HELP  Gửi tới 8309


Thông tin trợ giúp, soạn TG VIEC  Gửi tới 8309