NGỌC HẠP THÔNG THƯ - SAO TỐT XẤU TRONG NGÀY

 

Bạn có muốn tìm hiểu Lịch Âm dương, lịch can chi, lịch Vạn niên triều Nguyễn?

Bạn có muốn tìm hiểu tập tục chọn ngày, chọn giờ? Và đây là thông tin cho ngày ...

 

Hướng

dẫn

Soạn

tin nhắn

Gửi

đến số

Sao tốt trong ngày (tùy chọn Âm lịch hay Dương lịch)

TG CAT NgàyThángALNăm

TG CAT NgàyThángDLNăm

8309

Ví dụ: Thông tin Sao tốt trong ngày 23 tháng 9 âm lịch năm 2006, soạn tin:
TG CAT 2309AL2006 Gửi tới 8309

Ví dụ: Thông tin Sao tốt trong ngày 23 tháng 10 dương lịch năm 2006, soạn tin:
TG CAT 2310DL2006 Gửi tới 8309 hoặc TG CAT 23102006 Gửi tới 8309

Sao tốt trong ngày hôm nay

TG CAT 

8309


Tương tự với sao xấu, soạn TG SAT 2309AL2006
Gửi tới 8309

Ví dụ: Thông tin Sao xấu trong ngày 23 tháng 9 âm lịch năm 2006, soạn tin:
TG SAT 2309AL2006 Gửi tới 8309

Ví dụ:
Thông tin Sao xấu trong ngày 23 tháng 10 dương lịch năm 2006, soạn tin:
TG SAT 2310DL2006 Gửi tới 8309 hoặc TG SAT 23102006 Gửi tới 8309.


Sao xấu trong ngày hôm nay,
soạn TG SAT Gửi tới 8309

Thông tin trợ giúp, soạn:
TG NGAY HELP 
Gửi tới 8309
TG DAY HELP  Gửi tới 8309