Chính sách chất lượng của TG.
Sản phẩm là kết quả của quá trình.
Hiệu quả là giá trị gia tăng từ sự đầu tư.
Chính sách chất lượng sản phẩm của TG là mang lại hiệu qủa cho khách hàng
TG ISO 9001 2000

Mọi việc của mình, vì mình phải luôn do
mình chủ động gánh vác, chịu trách nhiệm
tìm đến việc chọn ngày giờ để
nắm đúng thời cơ, hợp ý trời, thuận lòng người.
Thuyết " Thiên nhân tương ứng "

 

 

Đăng nhập  
 Ai là người chỉ thấy cái thiện trong con người là người dám khám phá cái hoàn thiện 

Thông tin tổng quan về ngày (DL) TG NGAY NGÀY THÁNG NĂM viết liền Gửi tới 8309   /  Thông tin tổng quan về ngày (AL) TG NGAY NGÀYTHÁNGALNĂM viết liền Gửi tới 8309   /   Sao tốt (cát tinh) trong ngày TG CAT NGÀY THÁNG NĂM viết liền Gửi tới 8309.   Sao xấu (sát tinh) trong ngày TG SAT NGÀY THÁNG NĂM viết liền Gửi tới 8309  /   Chu kỳ sinh học tại ngày hôm nay và bát tự của ngày sinh TG CK NGÀY THÁNG NĂM sinh Gửi tới 8309.  Chu kỳ sinh học tại ngày cần xem TG CK NGÀY THÁNG NĂM sinh  XEM NGÀY THÁNG NĂM cần xem Gửi tới 8309.   Chu kỳ sinh học và bát tự trong 7 ngày cho mình  TG CK7 NGÀY THÁNG NĂM sinh Gửi tới 8709.    Chu kỳ sinh học và bát tự trong 7 ngày cho bạn  TG CK7 NGÀY THÁNG NĂM sinh của bạn 09xxxxxxxx Gửi tới 8709   /    Các yếu tố về ngũ hành (Ví dụ: MOC - Mùa xuân, màu xanh, gan, mật, mắt, gân...)   TG NH MOC  Gửi tới 8309.  Tương tự KIM, THUY, HOA, THO.  /    Thông tin về tuổi can chi  TG NH GIAPTI   Gửi tới 8309.  /   Ngũ hành sinh, khắc  TG NH SK   Gửi tới 8309.   Quan hệ ngũ hành tương sinh, khắc  TG NH THUYHOA  Gửi tới 8309.   Trợ giúp dịch vụ   TG HELP Gửi 8309.  Điện thoại trực tuyến 19001734.  Hai chữ số LOTO ứng với năm thuộc hành KIM ( MOC, THUY, HOA, THO)  TG KIM Gửi tới 8309  /   Tra ngày Hoàng đạo trong tháng AL có liên quan đến các việc  TG<Mã việc><ThángALnăm> cần tra Gửi tới 8309.  Ví dụ <Mã việc>   HONTHU     TG HONTHU 09AL2006   Gửi 8309   /   TG DONGTHO 09AL2006 Gửi 8309   /    TG XUATHANH 09AL2006  Gửi 8309   /   TG CAUTAI 09AL2006  Gửi 8309  /   TG CAUPHUC 09AL2006 Gửi 8309. Tương tự cho tháng dương lịch  TG<Mã việc><ThángDLnăm> cần tra Gửi tới 8309.  Công thức tra cứu tổng quát theo ngày Dương lịch  TG<Chủ đề><Ngàythángnăm viết liền>  gửi tới 8309. Công thức tra cứu tổng quát theo ngày Âm lịch  TG<Chủ đề><Ngày thángALnăm viết liền>  gửi tới 8309.  Tra cho bạn bè  TG<Chủ đề><Ngày tháng năm><09xxxxxxxx>  Gửi tới 8309.  Trợ giúp dịch vụ   TG HELP Gửi 8309.  Điện thoại trực tuyến 19001734.  

Tháng 7 2024
 T2T3T4T5T6T7CN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Hôm nay ngày: 14/7/2024
Tìm nhanh lịch
Ngày
Cơ sở tính toán Lịch
Lịch và Thời gian
Thời gian và sự kiện
Quá trình hình thành
Mở đầu Lịch vạn niên
Đánh giá Lịch vạn niên
Kiến thức cơ bản

 

 KHOẢNG THỜI GIAN KHÁC NHAU GIỮA LỊCH VIỆT NAM

VÀ LỊCH TRUNG QUỐC

LỊCH DƯƠNG

LỊCH VIỆT NAM

LỊCH TQ

CAN CHI

Ngày

Tháng

Năm

Ngày

Tháng

Năm

Ngày

Tháng

NGÀY

1

12

1986

1

11

Bính

Dần

30

10

Kỷ

Mão

2

12

1986

2

11

Bính

Dần

1

11

Canh

Thìn

3

12

1986

3

11

Bính

Dần

2

11

Tân

Tỵ

4

12

1986

4

11

Bính

Dần

3

11

Nhâm

Ngọ

5

12

1986

5

11

Bính

Dần

4

11

Quý

Mùi

6

12

1986

6

11

Bính

Dần

5

11

Giáp

Thân

7

12

1986

7

11

Bính

Dần

6

11

Ất

Dậu

8

12

1986

8

11

Bính

Dần

7

11

Bính

Tuất

9

12

1986

9

11

Bính

Dần

8

11

Đinh

Hợi

10

12

1986

10

11

Bính

Dần

9

11

Mậu

11

12

1986

11

11

Bính

Dần

10

11

Kỷ

Sửu

12

12

1986

12

11

Bính

Dần

11

11

Canh

Dần

13

12

1986

13

11

Bính

Dần

12

11

Tân

Mão

14

12

1986

14

11

Bính

Dần

13

11

Nhâm

Thìn

15

12

1986

15

11

Bính

Dần

14

11

Quý

Tỵ

16

12

1986

16

11

Bính

Dần

15

11

Giáp

Ngọ

17

12

1986

17

11

Bính

Dần

16

11

Ất

Mùi

18

12

1986

18

11

Bính

Dần

17

11

Bính

Thân

19

12

1986

19

11

Bính

Dần

18

11

Đinh

Dậu

20

12

1986

20

11

Bính

Dần

19

11

Mậu

Tuất

21

12

1986

21

11

Bính

Dần

20

11

Kỷ

Hợi

22

12

1986

22

11

Bính

Dần

21

11

Canh

23

12

1986

23

11

Bính

Dần

22

11

Tân

Sửu

24

12

1986

24

11

Bính

Dần

23

11

Nhâm

Dần

25

12

1986

25

11

Bính

Dần

24

11

Quý

Mão

26

12

1986

26

11

Bính

Dần

25

11

Giáp

Thìn

27

12

1986

27

11

Bính

Dần

26

11

Ất

Tỵ

28

12

1986

28

11

Bính

Dần

27

11

Bính

Ngọ

29

12

1986

29

11

Bính

Dần

28

11

Đinh

Mùi

30

12

1986

30

11

Bính

Dần

29

11

Mậu

Thân

26

7

1987

1

7

Đinh

Mão

1

6n

Bính

27

7

1987

2

7

Đinh

Mão

2

6n

Đinh

Sửu

28

7

1987

3

7

Đinh

Mão

3

6n

Mậu

Dần

29

7

1987

4

7

Đinh

Mão

4

6n

Kỷ

Mão

30

7

1987

5

7

Đinh

Mão

5

6n

Canh

Thìn

31

7

1987

6

7

Đinh

Mão

6

6n

Tân

Tỵ

1

8

1987

7

7

Đinh

Mão

7

6n

Nhâm

Ngọ

2

8

1987

8

7

Đinh

Mão

8

6n

Quý

Mùi

3

8

1987

9

7

Đinh

Mão

9

6n

Giáp

Thân

4

8

1987

10

7

Đinh

Mão

10

6n

Ất

Dậu

5

8

1987

11

7

Đinh

Mão

11

6n

Bính

Tuất

6

8

1987

12

7

Đinh

Mão

12

6n

Đinh

Hợi

7

8

1987

13

7

Đinh

Mão

13

6n

Mậu

8

8

1987

14

7

Đinh

Mão

14

6n

Kỷ

Sửu

9

8

1987

15

7

Đinh

Mão

15

6n

Canh

Dần

10

8

1987

16

7

Đinh

Mão

16

6n

Tân

Mão

11

8

1987

17

7

Đinh

Mão

17

6n

Nhâm

Thìn

12

8

1987

18

7

Đinh

Mão

18

6n

Quý

Tỵ

13

8

1987

19

7

Đinh

Mão

19

6n

Giáp

Ngọ

14

8

1987

20

7

Đinh

Mão

20

6n

Ất

Mùi

15

8

1987

21

7

Đinh

Mão

21

6n

Bính

Thân

16

8

1987

22

7

Đinh

Mão

22

6n

Đinh

Dậu

17

8

1987

23

7

Đinh

Mão

23

6n

Mậu

Tuất

18

8

1987

24

7

Đinh

Mão

24

6n

Kỷ

Hợi

19

8

1987

25

7

Đinh

Mão

25

6n

Canh

20

8

1987

26

7

Đinh

Mão

26

6n

Tân

Sửu

21

8

1987

27

7

Đinh

Mão

27

6n

Nhâm

Dần

22

8

1987

28

7

Đinh

Mão

28

6n

Quý

Mão

23

8

1987

29

7

Đinh

Mão

29

6n

Giáp

Thìn

1

8

1989

1

7

Kỷ

Tỵ

30

6

Quý

Tỵ

2

8

1989

2

7

Kỷ

Tỵ

1

7

Giáp

Ngọ

3

8

1989

3

7

Kỷ

Tỵ

2

7

Ất

Mùi

4

8

1989

4

7

Kỷ

Tỵ

3

7

Bính

Thân

5

8

1989

5

7

Kỷ

Tỵ

4

7

Đinh

Dậu

6

8

1989

6

7

Kỷ

Tỵ

5

7

Mậu

Tuất

7

8

1989

7

7

Kỷ

Tỵ

6

7

Kỷ

Hợi

8

8

1989

8

7

Kỷ

Tỵ

7

7

Canh

9

8

1989

9

7

Kỷ

Tỵ

8

7

Tân

Sửu

10

8

1989

10

7

Kỷ

Tỵ

9

7

Nhâm

Dần

11

8

1989

11

7

Kỷ

Tỵ

10

7

Quý

Mão

12

8

1989

12

7

Kỷ

Tỵ

11

7

Giáp

Thìn

13

8

1989

13

7

Kỷ

Tỵ

12

7

Ất

Tỵ

14

8

1989

14

7

Kỷ

Tỵ

13

7

Bính

Ngọ

15

8

1989

15

7

Kỷ

Tỵ

14

7

Đinh

Mùi

16

8

1989

16

7

Kỷ

Tỵ

15

7

Mậu

Thân

17

8

1989

17

7

Kỷ

Tỵ

16

7

Kỷ

Dậu

18

8

1989

18

7

Kỷ

Tỵ

17

7

Canh

Tuất

19

8

1989

19

7

Kỷ

Tỵ

18

7

Tân

Hợi

20

8

1989

20

7

Kỷ

Tỵ

19

7

Nhâm

21

8

1989

21

7

Kỷ

Tỵ

20

7

Quý

Sửu

22

8

1989

22

7

Kỷ

Tỵ

21

7

Giáp

Dần

23

8

1989

23

7

Kỷ

Tỵ

22

7

Ất

Mão

24

8

1989

24

7

Kỷ

Tỵ

23

7

Bính

Thìn

25

8

1989

25

7

Kỷ

Tỵ

24

7

Đinh

Tỵ

26

8

1989

26

7

Kỷ

Tỵ

25

7

Mậu

Ngọ

27

8

1989

27

7

Kỷ

Tỵ

26

7

Kỷ

Mùi

28

8

1989

28

7

Kỷ

Tỵ

27

7

Canh

Thân

29

8

1989

29

7

Kỷ

Tỵ

28

7

Tân

Dậu

30

8

1989

30

7

Kỷ

Tỵ

29

7

Nhâm

Tuất

24

9

1995

1

8n

Ất

Hợi

30

8

Mậu

Ngọ

25

9

1995

2

8n

Ất

Hợi

1

8n

Kỷ

Mùi

26

9

1995

3

8n

Ất

Hợi

2

8n

Canh

Thân

27

9

1995

4

8n

Ất

Hợi

3

8n

Tân

Dậu

28

9

1995

5

8n

Ất

Hợi

4

8n

Nhâm

Tuất

29

9

1995

6

8n

Ất

Hợi

5

8n

Quý

Hợi

30

9

1995

7

8n

Ất

Hợi

6

8n

Giáp

1

10

1995

8

8n

Ất

Hợi

7

8n

Ất

Sửu

2

10

1995

9

8n

Ất

Hợi

8

8n

Bính

Dần

3

10

1995

10

8n

Ất

Hợi

9

8n

Đinh

Mão

4

10

1995

11

8n

Ất

Hợi

10

8n

Mậu

Thìn

5

10

1995

12

8n

Ất

Hợi

11

8n

Kỷ

Tỵ

6

10

1995

13

8n

Ất

Hợi

12

8n

Canh

Ngọ

7

10

1995

14

8n

Ất

Hợi

13

8n

Tân

Mùi

8

10

1995

15

8n

Ất

Hợi

14

8n

Nhâm

Thân

9

10

1995

16

8n

Ất

Hợi

15

8n

Quý

Dậu

10

10

1995

17

8n

Ất

Hợi

16

8n

Giáp

Tuất

11

10

1995

18

8n

Ất

Hợi

17

8n

Ất

Hợi

12

10

1995

19

8n

Ất

Hợi

18

8n

Bính

13

10

1995

20

8n

Ất

Hợi

19

8n

Đinh

Sửu

14

10

1995

21

8n

Ất

Hợi

20

8n

Mậu

Dần

15

10

1995

22

8n

Ất

Hợi

21

8n

Kỷ

Mão

16

10

1995

23

8n

Ất

Hợi

22

8n

Canh

Thìn

17

10

1995

24

8n

Ất

Hợi

23

8n

Tân

Tỵ

18

10

1995

25

8n

Ất

Hợi

24

8n

Nhâm

Ngọ

19

10

1995

26

8n

Ất

Hợi

25

8n

Quý

Mùi

20

10

1995

27

8n

Ất

Hợi

26

8n

Giáp

Thân

21

10

1995

28

8n

Ất

Hợi

27

8n

Ất

Dậu

22

10

1995

29

8n

Ất

Hợi

28

8n

Bính

Tuất

23

10

1995

30

8n

Ất

Hợi

29

8n

Đinh

Hợi

15

7

1996

1

6

Bính

30

5

Quý

Sửu

16

7

1996

2

6

Bính

1

6

Giáp

Dần

17

7

1996

3

6

Bính

2

6

Ất

Mão

18

7

1996

4

6

Bính

3

6

Bính

Thìn

19

7

1996

5

6

Bính

4

6

Đinh

Tỵ

20

7

1996

6

6

Bính

5

6

Mậu

Ngọ

21

7

1996

7

6

Bính

6

6

Kỷ

Mùi

22

7

1996

8

6

Bính

7

6

Canh

Thân

23

7

1996

9

6

Bính

8

6

Tân

Dậu

24

7

1996

10

6

Bính

9

6

Nhâm

Tuất

25

7

1996

11

6

Bính

10

6

Quý

Hợi

26

7

1996

12

6

Bính

11

6

Giáp

27

7

1996

13

6

Bính

12

6

Ất

Sửu

28

7

1996

14

6

Bính

13

6

Bính

Dần

29

7

1996

15

6

Bính

14

6

Đinh

Mão

30

7

1996

16

6

Bính

15

6

Mậu

Thìn

31

7

1996

17

6

Bính

16

6

Kỷ

Tỵ

1

8

1996

18

6

Bính

17

6

Canh

Ngọ

2

8

1996

19

6

Bính

18

6

Tân

Mùi

3

8

1996

20

6

Bính

19

6

Nhâm

Thân

4

8

1996

21

6

Bính

20

6

Quý

Dậu

5

8

1996

22

6

Bính

21

6

Giáp

Tuất

6

8

1996

23

6

Bính

22

6

Ất

Hợi

7

8

1996

24

6

Bính

23

6

Bính

8

8

1996

25

6

Bính

24

6

Đinh

Sửu

9

8

1996

26

6

Bính

25

6

Mậu

Dần

10

8

1996

27

6

Bính

26

6

Kỷ

Mão

11

8

1996

28

6

Bính

27

6

Canh

Thìn

12

8

1996

29

6

Bính

28

6

Tân

Tỵ

13

8

1996

30

6

Bính

29

6

Nhâm

Ngọ

10

12

1996

1

11

Bính

30

10

Tân

Tỵ

11

12

1996

2

11

Bính

1

11

Nhâm

Ngọ

12

12

1996

3

11

Bính

2

11

Quý

Mùi

13

12

1996

4

11

Bính

3

11

Giáp

Thân

14

12

1996

5

11

Bính

4

11

Ất

Dậu

15

12

1996

6

11

Bính

5

11

Bính

Tuất

16

12

1996

7

11

Bính

6

11

Đinh

Hợi

17

12

1996

8

11

Bính

7

11

Mậu

18

12

1996

9

11

Bính

8

11

Kỷ

Sửu

19

12

1996

10

11

Bính

9

11

Canh

Dần

20

12

1996

11

11

Bính

10